BIURO OBSŁUGI KLIENTA - SERWIS GWARANCYJNY

 

W trakcie odbioru mieszkania wraz z protokołem odbioru otrzymali Państwo od nas Kartę Gwarancyjną Lokalu.
Aby dowiedzieć się, czy Państwa zgłoszenie podlega gwarancji, prosimy zapoznać się z jej treścią.
 

Procedura obsługi usuwania usterek w okresie gwarancyjnym.

Zależy nam na zadowoleniu naszych Klientów nie tylko w momencie przekazania nowego domu czy mieszkania, ale także podczas jego użytkowania. Dlatego w przypadku pojawienia się wad ukrytych zastosowanych materiałów oraz technologii, w ramach rocznej gwarancji i rękojmi świadczymy serwis gwarancyjny usuwania usterek, powstałych po odbiorze domu lub mieszkania.
Usterkę należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta pisemnie bądź e-mailem

(scan wypełnionego druku zgłoszenia) : Druk zgłoszenia usterki do pobrania – Pobierz druk Pdf

Następnie zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do Działu Serwisowego.

W terminie 7 dni umówione zostanie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy, Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru.

 

Na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokumentacji budynku, Kierownik Budowy lub Inspektor Nadzoru wyda opinię techniczną. Od momentu uznania w opinii Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru usterki za zasadną, zostaje ona zakwalifikowana do naprawy i usunięta przez Wykonawcę budynku w ciągu 30 dni.

Z  doświadczenia naszej Spółki wynika, że większość zgłoszeń dotyczy niewłaściwej eksploatacji lokalu mieszkalnego. Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z przepisami użytkowania i konserwacji lokalu oraz sprawdzenie terminów obowiązywania gwarancji i rękojmi.


Aby zgłosić usterkę prosimy o wysłanie wiadomości na adresy  e-mail:

Serwis gwarancyjny: biuro@house.net.pl

Prosimy podać w tytule wiadomości: Zgłoszenie usterki oraz dane nieruchomości.

 

Adres do korespondencji: HOUSE Development Sp.k. ul. Wybudowanie 40, 64-600 Oborniki