ZARZĄD SPÓŁKI

 
IZABELA GAWROŃSKA

KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI

 
GRZEGORZ GAWROŃSKI

KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI, PROKURENT SPÓŁKI