Rachunek powierniczy

RACHUNEK POWIERNICZY - BEZPIECZNE ZAKUPY NIERUCHOMOŚCI W HOUSE DEVELOPMENT

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy to bankowy rachunek powierniczy, należący do dewelopera (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe), służący gromadzeniu środków pieniężnych, wpłaconych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232 poz. 1377).

Korzyści dla Nabywcy:

Wypłata środków z rachunku po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności lokalu lub nieruchomości, pewność iż zdeponowane środki na rachunku zastaną wypłacone sprzedającemu po spełnieniu niezbędnych warunków – po przedstawieniu umowy przenoszącej prawo do nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.


BEZPIECZNY ZAKUP W HOUSE DEVELOPMENT:

Dla każdej realizowanej inwestycji posiadamy zamknięty rachunek powierniczy, który chroni Państwa pieniądze.

Obowiązek założenia w banku rachunku powierniczego nałożyła na deweloperów ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwana ustawą deweloperską. Dzięki temu nabywcy kupujący „dziurę w ziemi”, czyli podpisujący umowę przedwstępną jeszcze na etapie budowy, mogą liczyć na ochronę swoich praw i pieniędzy.

SPÓŁKA HOUSE DEVELOPMENT REALIZUJE SWOJE INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - NIE POBIERAMY W CZASIE REALIZACJI BUDOWY ŻADNYCH ZALICZEK NA ZAKUP DOMU LUB MIESZKANIA. KUPUJĄCY PO ZAWARCIU PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY DEWELOPERSKIEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO WPŁACA SWOJE ŚRODKI NA RACHUNEK POWIERNICZY - A DOPIERO PO ODBIORZE SWOJEGO DOMU LUB MIESZKANIA OD DEWELOPERA BANK WYPŁACA SPÓŁCE HOUSE DEVELOPMENT PIENIĄDZE Z RACHUNKU POWIERNICZEGO.

Pieniądze wpłacone na mieszkaniowy rachunek powierniczy otrzymają Państwo zawsze z powrotem z banku, jeśli deweloper nie wywiąże się z zawartych wcześniej ustaleń lub gdy z jakichkolwiek powodów będą Państwo chcieli zrezygnować z zakupu nieruchomości.